TRƯỜNG MẦM NON NAM CƯỜNG RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Tháng Năm 6, 2018 4:44 chiều

Thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.

Hôm nay chủ nhật ngày 18/3/2018 trường mầm non  Nam Cường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tổng ra quân làm công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực nhà trường góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM của huyện, xã và xây dựng nhà trường “ Xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Thông qua các buổi lao động đó nhằm giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho CB-GV-NV và học sinh ngày càng có ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường trong nhà trường và khu dân cư, từ đó nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường của toàn dân.

Sau đây là một số hình ảnh ra quân làm VSMT của trường mầm non Nam Cường

 

20180506_080436

 

 

 

20180506_080932

 

 

IMG_20180506_095914

 

 

 

IMG_20180506_095854

 

                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                              Phạm Thị Thu Hà

 

Các tin liên quan