MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Tháng Một 15, 2018 4:22 chiều

 

Như ta biết “Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dân”; chủ trương xây dựng trường chuẩn quốc gia không những là của những người làm công tác Giáo dục mà nó còn là của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của cơ quan đơn vị, của cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội…

Theo Thông tư  số 02 /2014/TT- BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công nhận trường mầm non  đạt chuẩn quốc gia, để đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục có chất lượng toàn diện phù hợp với mục tiêu giáo dục;Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, là trường đạt các tiêu chuẩn cần thiết của trường đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục có chất lượng toàn diện. Chính vì vậy mà người Hiệu trưởng phải suy nghĩ làm gì, làm như thế nào để đảm bảo các tiêu chuẩn để đạt trường mầm non đạt chuẩn quôc gia và tôi đã đề ra một số biện pháp để thực hiện tốt công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

  1. Làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Tích cực làm công tác tuyên truyền xây dựng trường chuẩn dưới nhiều hình thức thông qua các hoạt động như: phát biểu tham luận trong Đại hội Đảng bộ, hội nghị tổng kết công tác Giáo dục của xã ; phát biểu trong các lần họp Hội đồng Nhân dân, họp Đảng bộ; họp Ban đại diện cha mẹ học sinh và toàn thể cha mẹ học sinh đầu năm và cuối năm…..

2.Tích cực làm tốt công tác tham mưu với các cấp Ủy đảng, chính quyền địa phương, Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục & Đào tạo, các nhà hảo tâm, hôi cha mẹ học sinh, quan tâm đến việc xây dựng cơ sở vật chất, đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học.

Ngay từ đầu năm học người Hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch năm học đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp để làm công tác tham mưu với các cấp, các ngành để xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ.

Có kế hoạch huy động phụ huynh học sinh quan tâm đến việc ủng hộ đồ dùng ăn ngủ, học tập cho trẻ……

IMG_1515661453719_1515672315059

Phụ huynh học sinh ủng hộ thảm trải nền nhà, đêm , chăn, gối cho trẻ

  1. Xây dựng đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên là nhân tố quyết định quan trọng đến chất lượng chăm sóc,giáo dục trẻ trong nhà trường. Vì vậy việc lựa chọn, bồi dưỡng đào tạo cho đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đáp ứng về chất lượng là hết sức cần thiết. Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ giáo viên của trường.

Tạo mọi điều kiện và các hình thức hoạt động để giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn chuyên ngành GDMN. Có kế hoạch bồi dưỡng để tăng số lượng giáo viên đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo.

20171008_142633_resized (1)

Buôi học tập, sinh họat chuyên môn

Phát huy năng lực của mọi giáo viên bằng cách giao nhiệm vụ tạo cơ hội cho họ thể hiện, biết động viên khích lệ kịp thời (nêu gương, khen thưởng) để họ sẵn sàng bộc lộ hết khả năng của từng cá nhân vào công việc của tập thể.

  1. Thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Cần hiểu rõ chăm sóc trẻ ở lứa tuổi mầm non là một việc rất quan trọng đảm bảo với tâm sinh lý của trẻ. Vì vậy trách nhiệm ở trường mầm non có nhiệm vụ phối hợp cùng gia đình chăm sóc giáo dục trẻ làm cho trẻ tăng trưởng thể lực đi đôi với phát triển toàn diện nhân cách của trẻ.

IMG_1515661430741_1515672302450

                                                                Giờ hoạt động góc lớp 5 tuổi A

IMG_1515661507440_1515672334611

Các con học sinh trường mầm non Nam Cường đang chăm sóc cây

Làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương và Phòng Giáo dục và Đào tạo quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng, trang thiết bị dạy và học. Việc tham mưu phải thường xuyên, nội dung phải cụ thể, phân định rõ trách nhiệm của mỗi bên liên quan; địa phương phải có sự quan tâm lãnh đạo để huy động được các cấp, ngành vào cuộc, huy động mọi nguồn lực từ chính trị, tinh thần đến vật chất cho nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

 

  1. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

Huy động các nguồn lực quan tâm đến việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt đến công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường… Nguồn lực tinh thần là sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, là sự đoàn kết, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường, là sự đồng tình ủng hộ của cha mẹ học sinh, đây là những nhân tố quan trọng, có tính quyết định đến việc được công nhận trường mầm non dạt chuẩn quốc gia.

Bên cạnh nguồn lực tinh thần là nguồn lực vật chất. Nhà trường phải có một kế hoạch chi tiết cho việc xây dựng các hạng mục cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị trong đó chỉ rõ nguồn kinh phí cần huy động cho từng hạng mục cụ thể. Ngoài nguồn kinh phí của nhà nước và của địa phương, nhất thiết phải huy động nguồn kinh phí xã hội hóa. Việc huy động nguồn kinh phí xã hội hóa vừa thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng, Nhà nước ta, vừa tạo điều kiện để các lực lượng xã hội và cha mẹ học sinh thực hiện trách nhiệm của mình với sự nghiệp trồng người

Trong học kỳ I năm học 2017-2018, công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của trường mầm non Nam Cường đã được các cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục-Đào tạo, sự quan tâm của hội cha mẹ học sinh trong toàn trường đã rất quan tâm, ủng hộ nên nhà trường đã được đón đoàn kiểm tra thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo đã về kiểm tra và kết quả đã đạt 5 tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia  theo quy định.

Trường mầm non Nam Cường kính mong các cấp có thẩm quyền tạo mọi điều kiện giúp đỡ để trường mầm non Nam Cường được công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1trong năm 2017.

Xin trân trọng cảm ơn./.

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

Phạm Thị Thu Hà

 

 

 

 

 

Các tin liên quan