Tháng Chín 26, 2021 8:44 chiều

ĐẠI HỘI CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

NĂM HỌC 2021-2022 

Hội nghị cán bộ giáo viên đầu năm học là một hoạt động quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh xuất sắc. Cũng trong Hội nghị này, mỗi đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên được biết các chỉ tiêu đăng ký thi đua của tập thể và mỗi cá nhân và biện pháp thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học mới .

Thực hiện công văn số 249/PGDĐT- LĐLĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022. Sáng ngày 25 tháng 9 năm 2021, trường Mầm non Nam Cường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022 nhằm đánh giá tổng kết lại việc thực hiện nghị quyết năm học 2020-2021, phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Hội nghị tổ chức nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường, đề ra những quyết nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng giáo dục, thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương, cải tiến phương pháp dạy học, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Hội nghị tiến hành đúng chương trình dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch gồm các đồng chí sau;

  1. Đồng chí Phạm Thị Thu Hà- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường
  2. Đồng chí Đỗ Thị Ngọt – PBTCB – Phó Hiệu trưởng
  3. Đồng chí vũ Thị Hằng – CTCĐ

– Đoàn thư ký bao gồm 2 đồng chí:

  1. Đồng chí Vũ Thị Nga – Giáo viên- TTCMMG
  2. Đồng chí Vũ Thị Lan – Giáo viên – TTCMNT

Nội dung chương trình Hội nghị được diễn ra theo đúng công văn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT. Sau phần thông qua lý do và chương trình của Hội nghị do đồng chí Đỗ Thị Ngọt thực hiện là phần Báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra tại Hội nghị CBCCVC năm học 2020-2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022; Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020-2021 do đồng chí Phạm Thị Thu Hà – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường thực hiện..

Chương trình Hội nghị diễn ra còn có các phần như: Báo cáo tổng kết thi đua của công đoàn, Phát động phong trào thi đua năm học 2021- 2022; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Phần thảo luận của các đồng chí CBCCVC; Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong năm học 2020-2021;

Tiếp theo chương trình đồng chí Vũ Thị Kim Anh – GVPT Kế toán nhà trường lên thông qua báo cáo công khai tình hình tài chính năm học 2020-2021; quyết toán tài chính của đơn vị, việc quản lý, mua sắm tài sản, trang thiết bị của đơn vị.

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022 của trường Mầm non Nam Cường đã thành công rực rỡ.

                                                                 Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_20210925_114452

Cán bộ, công chức, viên chức, tham dự hôi nghị

IMG_20210925_124956

              Đ/c Phạm Thị Thu Hà- Bí thư ch bộ – HT Báo cáo việc thực hiện

kết quả nghị quyêtđâị Hội CB, CC, VC năm 2020-2021

IMG_20210925_114527

Ý kiến phát biểu tham luận của đ/c phùng Thị Thu – Giáo viên

IMG_20210925_123507

Khen thưởng cho cán bộ, giáo viên đạt thành tích trong năm học 2020-2021

IMG_20210925_123436

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      Phạm Thị Thu Hà