Tháng Tư 4, 2021 9:34 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 NĂM HỌC 2020-2021

Từ ngày (05/04/2020 đến ngày 09/04/2021)

                                                            

       Thời gian                   Nội dung               Công việc     Người  phụ                 trách Trực Ban giám hiệu
Thứ Hai 05/04/2021 – Họp giao ban – BGH- Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid 19 – Ban giám hiệu – Đ/c Hà
Thứ ba 06/04/2021 – Thực hiện các hoạt động trên lớp- Làm kế hoạch phát triển năm học – Ban giám hiệu – Đ/c Ngọt
Thứ tư 07/04/2021 – Thực hiện các HĐGD trên lớp. – Ban giám hiệu – Đ/c Hà
Thứ năm 08/04/2021 – Thực hiện các HĐGD trên lớp. – Ban giám hiệu – Đ/c Ngọt
Thứ sáu 09/04/2021 – Thực hiện các HĐGD trên lớp Ban giám hiệu – Đ/c Hà
Thứ bẩy 10/04/2021

 

                          * Chú ý : Những công việc phát sinh nhà trường sẽ thông báo trực tiếp.

                                                                                                                                   Hiệu trưởng

 

                                                                                                                                       (Đã ký)

 

                                                                                                                                   Phạm Thị Thu Hà