Tháng Mười 18, 2020 3:15 chiều

TRƯỜNG MẦM NON NAM CƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

CÁN BỘ CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG

 NĂM HỌC 2020-2021

 

      Thực hiện hướng dẫn  số 160/HD PGD ĐT-LĐLĐ ngày 14/9/2020 của Phòng Giáo dục – ĐT huyệnNam Trực – Liên đoàn lao động huyện Nam Trực về việc tổ chức  Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị  người lao động năm 2020, ngày 17 tháng 10 năm 2020 trường MN Nam Cường đã tổ chức Hội nghị CBCC,VC năm  học 2020- 2021 nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường, đưa ra quyết nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng giáo dục tại trường mầm non Nam Cường ; thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương của nhà trường, cải tiến phương pháp dạy và học hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Hội nghị lần lượt nghe các văn bản dự thảo do nhà trường và công đoàn đơn vị chuẩn bị gồm: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị CB, CC, VC và người lao động năm học 2019 -2020 và dự thảo kế hoạch năm học 2020-2021; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2019-2020 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm; Báo cáo công khai tình hình tài chính năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2019-2020.

Sau các báo cáo là phần thảo luận đầy trách nhiệm của các thành viên tham dự Hội nghị về các chỉ tiêu thi đua, các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Với tinh thần dân chủ, tinh thần trách nhiệm, hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu đại diện cho các tổ chuyên môn, giáo viên trong trường. Các ý kiến phát biểu tập trung vào những vấn đề thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021, các mục tiêu, giải pháp nhằm đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học sinh theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Nâng cao hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong nhà trường.

Sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương, hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học. Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường Mầm non Nam Cường năm học 2020 – 2021 đã thành công tốt đẹp. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường càng hiểu rõ trách nhiệm nặng nề, thực hiện tốt các chỉ tiêu biện pháp đề ra,vượt trên những khó khăn vất vả nhưng vô cùng vẻ vang của mình. Với tâm huyết, lòng nhiệt tình, năng lực lãnh đạo sáng tạo của BGH nhà trường, tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm nỗ lực của mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên, trường Mầm non Nam Cường vững tin sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong năm học 2020-2021.

                                                                    SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH

 

 

IMG_20201017_130306

IMG_20201017_130355

IMG_20201017_130516

 

 

 

IMG_20201017_130657

 

IMG_20201017_130804

 

                                                                            Hiệu trưởng

                                                                                Phạm Thị Thu Hà

 

Các tin liên quan