Tháng Sáu 7, 2020 9:17 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 NĂM HỌC 2019-2020

Từ ngày(08/6/2020 đến ngày 13/6/2020)

 

         Thời gian                     Nội dung

                   công việc

 Người  phụ       trách     Trực Ban           giám hiệu
Thứ hai 08/6/2020 – Họp giao ban Ban giám hiệu – Đ/c Hà
Thứ ba 09/6/2020 – Thực hiện các hoạt động trên lớp. Ban giám hiệu – Đ/c Ngọt
Thứ tư 10/6/2020 – Thăm lớp, dự giờ – Kiểm tra nội bộ Ban giám hiệu – Đ/c Hà
Thứ  năm 11/6/2020 – Thăm lớp, dự giờ, BGH thực hiện các hoạt động trên lớp. Ban giám hiệu – Đ/c Ngọt
Thứ sáu 12/6/2020 – Thực hiện các hoạt động trên lớp Ban giám hiệu – Đ/c Hà
Thứ bẩy 13/6/2020 – Trực ngày thứ 7 Ban giám hiệu – Đ/c Hà, Ngọt

 

                                                                    * Chú ý : Những công việc phát sinh nhà trường sẽ thông báo trực tiếp.

                                                                                                                                        Hiệu trưởng

                                                                                                                                             (Đã kí)

 

                                                                                                                                      Phạm Thị Thu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan