Tháng Hai 25, 2020 3:21 chiều

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON NAM CƯỜNG

NHIỆM KỲ 2020-2022

 

Thi hành Điều lệ Đảng; Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 62-KH/HU ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 24/9/2019 của BCH Đảng uỷ xã Nam Cường, về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Căn cứ  Hướng dẫn số 04-HD/ĐU ngày 24/9/2019 của Đảng ủy xã về Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2022

Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, được sự đồng ý của BCH Đảng ủy. sáng ngày 22/02/2020 Chi bộ trường mầm non Nam Cường long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2020.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có:
– Đ/c Mai Văn Uyên – Bí thư Đảng bộ Xã Nam Cường  cùng 14/14 đ/c đảng viên trong chi bộ đã về dự đầy đủ.

Chi bộ đã tiến hành tổ chcs Đại hội trong một buổi sáng.
Đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội và kiểm điểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư chi bộ trường mầm non Hương Sen nhiệm kỳ 2017 – 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022.
NỘI DUNG ĐẠI HỘI

  1. Đ/c Phạm Thị Thu Hà – Bí thư chi bộ trình bày báo cáo chính trị thực hiện Nghị quyết chi bộ và báo cáo cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.
  2. Ý kiến của các đ/c đảng viên trong chi bộ tham luận cho bản báo cáo.

3.Thay mặt Đảng ủy  xã Nam Cường đồng chí Mai Văn Uyên – Bí thư Đảng ủy đánh kết quả  thực hiện nghị quyết của Chi bộ, nêu lên những mặt tồn tại, hạn chế và rút ra được bài học kinh nghiệm của chi bộ trong nhiệm kỳ qua.

Trên cơ sở đó, Chi bộ cũng đã khẳng định rõ mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 – 2022. Để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới,  Chi bộ trường mầm non Nam Cường cần phải tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, quần chúng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đặc biệt chú trọng việc giáo dục chính trị, lập trường tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, Đảng viên, quần chúng trong Chi bộ; Thường xuyên chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ phù hợp theo hướng dẫn cấp trên, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình, nêu gương chất vấn và trả lời chất vấn, phát huy dân chủ, công khai minh bạch trong sinh hoạt Chi bộ làm cơ sở xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; Chi bộ phải luôn chú trọng giữ gìn và phát huy tốt sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy cao sức mạnh và trí tuệ tập thể trong mọi công tác, trong hoạt động của Chi bộ, đồng thời tập trung lãnh đạo công tác chuyên môn, công tác đoàn thể. Tích cực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết, Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đại hội tiến hành bầu cấp ủy chi bộ, Bí thư,phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 . Kết quả  chi bộ đã bầu được 3 đ/c  cấp ủy chi bộ  là Đ/c: Phạm Thị Thu Hà  được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ. Đ/c Đỗ Thị Ngọt- Phó bí thư chi bộ, Đ/c Vũ Thị Kim Anh – ủy viên.
Tiếp theo Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã  nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 07 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Đại hội tổ chức thành công tốt đẹp, trong niềm tin tưởng sâu sắc của toàn thể Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thu Hà thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội. Tập thể chi bộ trường mầm non Nam Cường  quyết tấm thực hiện tốt Nghị Quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu hàng năm đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sau đây là một số hình ảnh 

20200222_091125

20200222_075523

20200222_090637

 

 

Phó bí thư

 

Đỗ Thị Ngọt

Các tin liên quan