Tháng Chín 19, 2021 9:47 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 9/2021

 (Từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9/2021)

Thời gian  

Nội dung công việc

 

Người phụ trách Trực ban giám hiệu
  Thứ 2

Ngày 20/9

– Học tập triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non (học trưc tuyến).

– Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid19

– BGH – Đ/c Ngọt
   Thứ 3

Ngày 21/9

– Thực hiện các hoạt động trên lớp

– Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid19

BGH – Đ/ Hà
   Thứ 4

Ngày 22/9

– BGH thực hiện các hoạt động trên lớp.

– Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid19

– BGH – Đ/c Ngọt
   Thứ 5

Ngày 23/9

– Thực hiện các hoạt động trên lớp.

– Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid19

– BGH – Đ/ Hà
  Thứ 6

Ngày 24/9

– Thực hiện các hoạt động trên lớp.

– Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid19

– BGH – Đ/c Ngọt
   Thứ 7

Ngày 25/9

– Dự kiến: Đại hội công nhân viên chức đầu năm học 2021-2022 – BGH+CTCĐ – Đ/ Hà

 

                                                                  * Chú ý : Những công việc phát sinh nhà trường sẽ thông báo trực tiếp./.

                                                                                              Hiệu trưởng

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                          Phạm Thị Thu Hà