Tháng Chín 13, 2020 3:16 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2020-2021

Từ ngày(14/9/2020 đến ngày 19/9/2020)

                                                            

     Thời gian                   Nội dung

               công việc

    Người  phụ                 trách      Trực Ban          giám hiệu
Thứ Hai 14/9/2020 – Họp giao ban – BGH

– Xây dựng KH năm học.

– Đ/c Hà – Đ/c Hà
Thứ ba 15/9/2019 – Thăm lớp

– Tham gia các hoạt động trên lớp

 

– Ban giám hiệu – Đ/c Ngọt
Thứ tư 16/0/2020 – Thăm lớp

– Tham gia các hoạt động trên lớp

 

– Ban giám hiệu – Đ/c Hà
Thứ năm 17/9/2020 – Duyệt KH năm học

– Tham gia các hoạt động trên lớp

 

– Đ/c Hà

– Ban giám hiệu

– Đ/c Ngọt
Thứ sáu 18/9/2020 – Thăm lớp

– BGH tham gia các HĐGD trên lớp

Ban giám hiệu – Đ/c Hà
Thứ bẩy 19/9/2020 – Họp hội đồng  (DK) – Đ/c Hà  

 

                                                                * Chú ý : Những công việc phát sinh nhà trường sẽ thông báo trực tiếp.

                                                                                                                          Hiệu trưởng

 

                                                                                                                          (Đã kí)

 

                                                                                                                    Phạm Thị Thu Hà

 

 

 

 

 

Các tin liên quan