Tháng Sáu 21, 2020 1:52 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

 NĂM HỌC 2019-2020

Từ ngày(22/6/2020 đến ngày 27/6/2020 

         Thời gian                       Nội dung

                    công việc

    Người  phụ              trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 22/6/2020 – Họp giao ban Ban giám hiệu – Đ/c Hà
Thứ ba 23/6/2020 – Thực hiện các hoạt động trên lớp. Ban giám hiệu – Đ/c Ngọt
Thứ tư 24/6/2020 -Tập huấn giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và chuẩn bị cho trẻ lớp 5 tuổi vào lớp 1 . Đ/c Hà, Ngot, Kim Anh, Nhinh – Đ/c Hà
Thứ  năm 25/6/2020 – Thực hiện các hoạt động trên lớp Ban giám hiệu – Đ/c Ngọt
Thứ sáu 26/6/2020 – Thực hiện các hoạt động trên lớp Ban giám hiệu – Đ/c Hà
Thứ bẩy 27/6/2020 – Trực ngày thứ 7 Ban giám hiệu – Đ/c Hà, Ngọt

 

                                                                 * Chú ý : Những công việc phát sinh nhà trường sẽ thông báo trực tiếp.

                                                                                                                           Hiệu trưởng

                                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                                   Phạm Thị Thu Hà

 

 

 

 

 

Các tin liên quan