Tháng Sáu 14, 2020 3:28 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

 NĂM HỌC 2019-2020

Từ ngày(15/6/2020 đến ngày 20/6/2020)

 

        Thời gian                   Nội dung     

                công việc

   Người  phụ            trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 15/6/2020 – Họp giao ban Ban giám hiệu – Đ/c Hà
Thứ ba 16/6/2020 – Thực hiện các hoạt động trên lớp. Ban giám hiệu – Đ/c Ngọt
Thứ tư 17/6/2020 – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu – Đ/c Hà
Thứ  năm 18/6/2020 – Thăm lớp, dự giờ, BGH thực hiện các hoạt động trên lớp. Ban giám hiệu – Đ/c Ngọt
Thứ sáu 19/6/2020 – Thực hiện các hoạt động trên lớp Ban giám hiệu – Đ/c Hà
Thứ bẩy 20/6/2020 – Trực ngày thứ 7 Ban giám hiệu – Đ/c Hà, Ngọt

 

                                                                    * Chú ý : Những công việc phát sinh nhà trường sẽ thông báo trực tiếp.

                                                                                                                                     Hiệu trưởng

 

                                                                                                                                      (Đã kí)

                    

                                                                                                                                Phạm Thị Thu Hà

 

 

 

 

 

Các tin liên quan