Tháng Năm 31, 2020 5:11 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

 NĂM HỌC 2019-2020

Từ ngày(01/6/2020 đến ngày 06/6/2020)

         Thời gian                         Nội dung

                          công việc

   Người  phụ       trách     Trực Ban            giám hiệu
Thứ hai 01/6/2020 – Họp giao ban

– Phối hợp với lãnh đạo Xã tổ chức thăm, tặng quà cho các cháu nhân ngày 01/6

Ban giám hiệu – Đ/c Hà
Thứ ba 02/6/2020 – Thực hiện các hoạt động trên lớp. Ban giám hiệu – Đ/c Ngọt
Thứ tư 03/6/2020 – Thăm lớp, dự giờ – Kiểm tra nội bộ Ban giám hiệu – Đ/c Hà
Thứ  năm 04/6/2020 – Thăm lớp, dự giờ, BGH thực hiện các hoạt động trên lớp. Ban giám hiệu – Đ/c Ngọt
Thứ sáu 05/6/2020 – Thực hiện các hoạt động trên lớp Ban giám hiệu – Đ/c Hà
Thứ bẩy 06/6/2020 – Trực ngày thứ 7 Ban giám hiệu – Đ/c Hà, Ngọt

 

                                                      * Chú ý : Những công việc phát sinh nhà trường sẽ thông báo trực tiếp.

                                                                                                                             Hiệu trưởng

 

                                                                                                                                  (Đã kí)

 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                        Phạm Thị Thu Hà

 

 

 

Các tin liên quan