TRƯỜNG MẦM NON NAM CƯỜNG LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 – 2017

Tháng Mười 5, 2016 5:43 chiều

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục đào tạo Huyện Nam Trực, được sự nhất trí của ĐU – UBND  Xã Nam Cường. Trường mầm non Nam Cường long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2016 – 2017

 Đồng chí CT - UBND Xã tặng hoa ngày khai giảng năm học mới