PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRỰCTRƯỜNG MẦM NON NAM CƯỜNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:19/TB-TrMN  
5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày (05/04/2020 đến ngày 09/04/2021)                                                                     Thời gian                   Nội…

PHÒNG GIÁO DỤC& ĐT NAM TRỰC           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẦM NON NAM CƯỜNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Nam Cường, ngày 15 tháng…
20161105_100103_resized

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM   Kính thưa các bậc PHHS.                               Qua thông tin đại chúng và diễn biến về an toàn thực phẩm trên thị trường hiện nay. Để mọi người…

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG MẦM NON NAM CƯỜNG BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG  DỊCH BỆNH COVID 19 Kính thưa các, các bậc phụ huynh học sinh ! Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng…

Biểu mẫu 01 PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG MẦM NON NAM CƯỜNG     THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non,  Năm học 2020 – 2021  

TRƯỜNG MẦM NON NAM CƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG  NĂM HỌC 2020-2021         Thực hiện hướng dẫn  số 160/HD PGD ĐT-LĐLĐ ngày 14/9/2020 của…
IMG_20200905_085240

TRƯỜNG MÀM NON NAM CƯỜNG TỔ CHỨC LÊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021   Thực hiện sự chỉ đạo của PGD- ĐT hyện Nam Trực. Được sự nhất trí của ĐU- HĐND- UBND xã Nam Cường. Sáng ngày 05/9/2020 trường…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày(08/6/2020 đến ngày 13/6/2020)            Thời gian                     Nội dung      …

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CƯ SỞ GIÁO DỤC

PHÒNG GIÁO DỤC- ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG MẦM NON NAM CƯỜNG   CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON   Biểu mẫu 1:                    Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục…