THỰC ĐƠN TUẦN 1, TUẦN 3 THÁNG 12

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM TRỰC                     THỰC ĐƠN TUẦN 1+ 3 THÁNG 12 NĂM 2021 TRƯỜNG MẦM NON NAM CƯỜNG  Thứ Bữa chính sáng Mẫu giáo + nhà…

BẢN CÔNG KHAI CUỐI NĂM HỌC 2020-2021 (Theo Thông tư 36/2017/TT- BGD ngày 28 /12/2017 của Bộ Giá dục và Đào tạo) Biểu mẫu 01 PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG MẦM NON NAM CƯỜNG Cam kết chất lượng giáo dục của…

Thông báo tuyển sinh năm học 2015-2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015-2016   Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015 -2016 của Phòng Giáo dục-Đào tạo. Ban Lãnh đạo trường Mầm non thông báo kế hoạch tuyển sinh  của nhà trường ở các độ…