lich cong tac tuan

Lịch công tác tuần

Từ ngày: 09/01 /2017 đến ngày 13/01/2017 LỊCH CÔNG TÁC                                                    …
5

Lịch công tác tuần 12

Thời gian thực hiện : từ ngày 14/11  đến ngày 19/11       Thời gian             Sáng                  Chiều
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Từ ngày 07/11 đến ngày 12/11           Thời gian                                Sáng                     …
5

Lịch công tác tuần 10

Thực hiện từ ngày 31 tháng 10 đến ngày  05 tháng 11       Thời gian                     Sáng           …
lich cong tac tuan

Lịch công tác tuần 9

Thời gian thực hiện từ ngày 24/10 đến ngày 29/10  Thời gian  Sáng  Chiều Thứ hai: 24/10 Họp giao ban – Xây dựng thực đơn tháng…
lich cong tac tuan

Lịch công tác tuần 8

Tuần 8 thực hiện từ ngày 17/10 đến ngày 22/10 Thời gian  Sáng  Chiều Thứ hai: 17/10  Họp giao ban( BGH)Nộp báo cáo thống kê đầu năm…

Lịch công tác tuần 7

Tuần 7 từ ngày 10/10 đến ngày 15/10  năm 2016 Thứ, ngày,  tháng Sáng Chiều Thứ hai ngày 10/10/2016 Giao ban ( BGH Đ/c Hà , đ/c Ngọt) Dự giờ lớp 5TA      …
5

Lịch công tác Tuần 6

  Từ ngày 03 tháng 10 năm 2016 đến ngày 08 tháng 10 năm 2016 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai 03/10/2016 Giao ban BGH (đ/c Hà)