lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 12/5/2018    Ngày                            …
lich cong tac tuan

Lịch công tác

                                                     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                …
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 16/4 đến ngày 21/4/2018 Ngày Sáng Chiều Thứ 2 16/4 – Họp giao ban –  Duyệt…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 26/03 đến ngày 31/03/2018 Ngày Sáng Chiều Thứ 2 26/3 – Họp giao ban – Làm việc tại trường
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 19/3 đến ngày 24/3/2018 Ngày Sáng Chiều Thứ 2 19/3 – Đảng viên học tập Nghị quyết tại Đảng…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 12/3 đến ngày 17/3/2018 Ngày Sáng Chiều Thứ 2 12/3 – Họp giao ban -…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 08/1 đến ngày 13/01/2018 Ngày Sáng Chiều Thứ 2 08/01 – Họp giao ban  BGH – Làm việc…
lich cong tac tuan

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 01/01 đến ngày 06/01/2017   Ngày Sáng Chiều Thứ 2 01/01 – Nghỉ tết dương lịch -…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 11/12 đến ngày 16/12/2017 Ngày Sáng Chiều Thứ 2 11/12 – Họp giao ban  (BGH) + TTCM+ CTCĐ