5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày(19/10/2020 đến ngày 24/10/2020)                                                                     Thời gian                     Nội dung    …
5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày(19/10/2020 đến ngày 24/10/2020)             Thời gian                        …
5

                                                                                    …
5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày(05/10/2020 đến ngày 10/10/2020)                                                                         Thời gian                        …
5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày(28/9/2020 đến ngày 03/10/2020)                                                                         Thời gian              Nội dung
5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày(21/9/2020 đến ngày 26/9/2020)                                                                          Thời gian                       Nội…
5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày(14/9/2020 đến ngày 19/9/2020)                                                                   Thời gian                   Nội dung      …
5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày(07/9/2020 đến ngày 12/9/2020)                                                              Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ Hai 07/9/2020 – Họp giao…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày(22/6/2020 đến ngày 27/6/2020           Thời gian                       Nội dung    …
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44  NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày(15/6/2020 đến ngày 20/6/2020)           Thời gian                   Nội dung       …