lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày(22/4/2019 đến ngày 27/4/2019)                                                                              Thời gian        Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày(15/4/2019 đến ngày 20/4/2019)                                                …
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày(08/4/2019 đến ngày 13/4/2019)                                                                               Thời gian        Nội dung công việc    Người  phụ   trách
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày(01/4/2019 đến ngày 06/4/2019)                                                                          Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
lich cong tac tuan

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày(25/3/2019 đến ngày 30/3/2019)                                               …
lich cong tac tuan

CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM HỌC 2018 – 2019 TỪ NGÀY (18/3/2019 ĐẾN NGÀY 23/3/2019)                                            …
lich cong tac tuan

CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM HỌC 2018 – 2019 TỪ NGÀY (11/3/2019 ĐẾN NGÀY 16/3/2019)                                                …
lich cong tac tuan

CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM HỌC 2018 – 2019 TỪ NGÀY (04/3/2019 ĐẾN NGÀY 09/3/2019)                                                …
lich cong tac tuan

CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM HỌC 2018 – 2019 TỪ NGÀY (25/2/2019 ĐẾN NGÀY 02/3/2019)   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai: 25/02/2019
lich cong tac tuan

CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM HỌC 2018 – 2019 TỪ NGÀY (11/2/2019 ĐẾN NGÀY 16/2/2019)                                                                          Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu