lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ NGÀY(15/10 ĐẾN NGÀY 20/10/2018)   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 15/10/2018 – Họp…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ NGÀY (01810 ĐẾN NGÀY 13/10/2018)   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 08/10/2018 -…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ NGÀY (01/10 ĐẾN NGÀY 06/10/2018)   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 01/10/2018
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ NGÀY (24/9 ĐẾN NGÀY 29/9/2018)     Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 24/9/2018 -…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ NGÀY (17/9 ĐẾN NGÀY 22/9/2018)       Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ NGÀY (10/9 ĐẾN NGÀY 15/9/2018)   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ NGÀY (03/9 ĐẾN NGÀY 08/9/2018)   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 12/5/2018    Ngày                            …