5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày (26/04/2021 đến ngày 01/05/2021)                                                                          Thời gian               …
5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày (19/04/2020 đến ngày 23/04/2021)                                                              Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ Hai 19/04/2021 -…
5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày (29/03/2020 đến ngày 02/04/2021)            Thời gian                 Nội dung        …
5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày (18/01/2020 đến ngày 23/01/2020)                                                              Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách
5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày (04/01/2020 đến ngày 09/01/2020)                                                                        Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách
5

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày (14/12/2020 đến ngày 19/12/2020)              Thời gian                        Nội…
5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày(07/12/2020 đến ngày 12/10/2020)                 Thời gian                    …
5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2020 – 2021 Từ ngày(23/11/2020 đến ngày 28/11/2020)                                                                           Thời gian              …
5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2020 – 2021 Từ ngày(16/11/2020 đến ngày 21/11/2020)         Thời gian                      Nội dung    …

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày(02/11/2020 đến ngày 07/11/2020)                                                                           Thời gian     Nội dung     công…