lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày(22/6/2020 đến ngày 27/6/2020           Thời gian                       Nội dung    …
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44  NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày(15/6/2020 đến ngày 20/6/2020)           Thời gian                   Nội dung       …
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42  NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày(01/6/2020 đến ngày 06/6/2020)          Thời gian                         Nội…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41  NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày(25/5/2020 đến ngày 30/5/2020          Thời gian                    Nội dung      …
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40  NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày(18/5/2020 đến ngày 23/5/2020)           Thời gian Nội dung công việc     Người  phụ   trách Trực…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39  NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày(04/5/2020 đến ngày 09/5/2020 Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 11/5/2020 – Họp giao…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày(27/4/2020 đến ngày 02/5/2020)                                                                       Thời gian Nội dung công việc    Người  phụ       …
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày(20/4/2020 đến ngày 25/4/2020)                                                                        Thời gian Nội dung công việc     Người …
5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày(13/01/2020 đến ngày 18/01/2020                                         …
5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày(06/01/2020 đến ngày 11/01/2020)                                                              Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ Hai 06/01/2020 – Họp giao ban…