lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 9/2021  (Từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 01 tháng 10/2021)   Thời gian              Nội dung công việc      Người
5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 9/2021  (Từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9/2021) Thời gian   Nội dung công việc   Người phụ trách
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9/2021  (Từ ngày 06 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9/2021)     Thời gian            Nội dung công việc          …
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  (Từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 05 tháng 9/2021)   Thời gian                    Sáng              Chiều Người thực hiện
5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày (26/04/2021 đến ngày 01/05/2021)                                                                          Thời gian               …
5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày (19/04/2020 đến ngày 23/04/2021)                                                              Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ Hai 19/04/2021 -…
5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày (29/03/2020 đến ngày 02/04/2021)            Thời gian                 Nội dung        …
5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày (18/01/2020 đến ngày 23/01/2020)                                                              Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách
5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày (04/01/2020 đến ngày 09/01/2020)                                                                        Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách
5

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày (14/12/2020 đến ngày 19/12/2020)              Thời gian                        Nội…