lich cong tac tuan

CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2018 – 2019 TỪ NGÀY (17/12 ĐẾN NGÀY 22/12/2018)                                                                          Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
lich cong tac tuan

CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ NGÀY (10/12 ĐẾN NGÀY 15/12/2018)                                                                                  Thời gian        Nội dung công việc      Người  phụ   trách
lich cong tac tuan

CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ NGÀY(03/12 ĐẾN NGÀY 08/12/2018)                                                                          Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai: 03/12/2018 – Họp…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ NGÀY(26/11 ĐẾN NGÀY 01/12/2018)                                                                          Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai: 16/11/2018
lich cong tac tuan

CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ NGÀY(19/11 ĐẾN NGÀY 24/11/2018)   Thời gian   Nội dung công việc  Người  phụ trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai: 19/11/2018 – Họp giao ban…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ NGÀY(12/11 ĐẾN NGÀY 17/11/2018   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai: 12/11/2018 – Họp…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ NGÀY(29/10 ĐẾN NGÀY 03/11/2018)   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai: 29/10/2018 – Họp…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ NGÀY(22/10 ĐẾN NGÀY 26/10/2018)   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 2210/2018 – Họp…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ NGÀY(15/10 ĐẾN NGÀY 20/10/2018)   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 15/10/2018 – Họp…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ NGÀY (01810 ĐẾN NGÀY 13/10/2018)   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 08/10/2018 -…