PHÒNG GIÁO DỤC- ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG MẦM NON NAM CƯỜNG   BÀI TUYÊN TRUYỀN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG BẠO HÀNH TRẺ EM   Thực hiện thực hiện quyết định số số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về…